Ako poukázať 2% z vašich daní pre občianske združenie Sila rozvoja?

Ako poukázať 2% z vašich daní pre občianske združenie Sila rozvoja?

Začiatok roka je plný vybavovačiek. Verím, tento postup ako darovať 2% z daní Vám pomôže ľahšie vypĺňať potrebné papiere. Nové tlačivo je platné od 1.1.2020 použiteľné za zdaňovacie obdobie roku 2019.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY: 

 • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Venujte nám 2% z daní

(scan predvyplneného tlačiva nájdete tu).

 

Tu nájdete údaje potrebné na poukázanie 2% z daní našej organizácii:

Názov:           Sila rozvoja

Sídlo:             Rustaveliho 14, 831 06 Bratislava

IČO:               42367034

DIČ:                2120348824

IBAN číslo účtu: SK7483300000002001056769  /  kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

 

PRACOVALI STE AKO DOBROVOĽNÍK?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

POSTUP pre zamestnancov:

Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 

 1. Do 15.02.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 2. Potom požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 3. Na základe tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane, zaplatenú daň a viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2019 pre ľubovoľného prijímateľa/-ov dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, viete si vypočítať a následne nám poukázať 3% zo zaplatenej dane.
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou vypíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (čisté).
 5. V tomto Vyhlásení odporúčame označiť políčko Súhlasím zo zaslaním údajov. Váš príspevok bude lepšie kontrolovateľný.
 6. Do 30.04.2020 doručte tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, doručte aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

 

ZHRNUTIE krokov:

Do 30.04.2020 doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska:

 1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (čisté)
 3. Ak ste poukázali 3% z dane, tak aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti

 

POZNÁMKY k vyplneniu:

 • Do kolónky Rok (zdaňovacieho obdobia) sa píše 2019
 • IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne.
 • Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomítko a pod.
 • Môžete si vybrať len jedného prijímateľa 2% alebo 3% z Vašich daní. Sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov a nesmie byť nižšia ako 3€.
 • Nezabudnite sa všade podpísať.
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má daňový úrad zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Pridaj komentár

Close Menu